2018.09.25. AZ ÉN KÖNYVTÁRAM PROGRAM BUDAPESTI SZAKMAI NAPJA

félidejéhez érkezett „Az én könyvtáraM” program – budapesti szakmai nap könyvtárosok számára

 

2018. szeptember 25-én, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában kerül megrendezésre Az én könyvtáram program budapesti szakmai napja. A rendezvény a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 számú kiemelt európai uniós projekt keretében valósul meg. A 2017. február 1. és 2020. január 31. között 2 milliárd forint keretösszegből az Európai Unió támogatásával zajló program a múzeumi és könyvtári terület intézményeit és szakembereit készíti fel arra, hogy választ adjanak az új társadalmi-gazdasági kihívásokra. Fontos cél, hogy csökkenjen a korai iskolaelhagyók aránya, javuljon a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci helyzete, erősödjön a fiatalok társadalmi integrációja, csökkenjen a szegénységben, társadalmi kirekesztettségben élők száma. A könyvtári projektben a köznevelés eredményességét szolgáló, új típusú kompetencia- és készségfejlesztő, tanulást támogató könyvtári szolgáltatások fejlesztése zajlik a következő területeken: olvasás- és szövegértés-fejlesztés, digitális szövegértés, valamint könyvtárhasználat, illetve információkeresés.

 

A budapesti könyvtárosok számára szervezett eseményt dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója nyitja meg, majd Sörény Edina, az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztályának vezetője mond köszöntőt. Ezután Félidőhöz érkezett Az én könyvtáram program: eredmények és tervezett további fejlesztések címmel Farkas Ferenc, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda szakmai vezetője mutatja be prezentációját. Simon Krisztina, az olvasásfejlesztési műhely tagja, a Könyvtárostanárok Egyesületének elnöke a köznevelési intézmények és a közkönyvtárak közötti szakmai együttműködési lehetőségekről tart előadást. Péterfi Rita olvasásfejlesztési műhelytag, szociológus, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatója ismerteti Az én könyvtáram programban megvalósult országos olvasásvizsgálat lehetséges hatásait a könyvtárak mindennapjaira vonatkozóan. Csépányi Zoltán, a könyvtárhasználat - információkeresés szakmai műhely tagja a fiatalabb generációk körében végzett kutatások kapcsán adja elő Dotcom gyerekek a könyvtárban. Kik ők és mit szeretnének? című prezentációját. A könyvtári környezetben alkalmazott új technológiák, okoseszközök használatát mutatja be Németh Szilvia, a könyvtárhasználat - információkeresés szakmai műhely tagja. A délután folyamán a könyvtári mintaprogram-fejlesztés első eredményeiről tájékoztatja a résztvevőket Koglerné Hernádi Ágnes, a FSZEK EFOP Projektiroda fejlesztési csoportvezetője, majd gyermekkönyvtári jó gyakorlatok ismertetésével zárul a szakmai nap programja.

 

A budapesti szakmai nap időpontja és helyszíne:

2018.09.25., kedd, 9.30-15.30;

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtár, Fogadó terem (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.)

Legolvasottabb cikkek