A Kronosz Kiadó programjai és újdonságai

 

 


25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

Millenáris, 2018. április 19-22.
1024 Budapest, Kisrókus u. 16-20.

   
 

Kronosz Kiadó - B épület, B57-es stand

 

Kedves Olvasónk,

Ezúton invitáljuk Önöket a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál rendezvényeire, 2018. április 19-22. között. A Kronosz Kiadó B57-es standjánál megtalálhatja régebbi és új kiadványainkat, dedikáltathat szerzőinkkel.
 
     
     
            
  Könyvbemutatók  
 
 
 

2018. április 20. (péntek) 15–16 óra

B épület, Votisky Zsuzsa terem

HONUKBAN OTTHONTALANOK
Tanulmányok az 1951. évi

budapesti kitelepítések történetéből

 

A kötetet bemutatja

RÉTHELYI MIKLÓS

professzor emeritus,

a Semmelweis Egyetem korábbi rektora


2018. április 21. (szombat) 13–14 óra

B épület, Votisky Zsuzsa terem

Vonyó József: Gömbös Gyula és a hatalom
és
Kerepeszki Róbert: Darányi Kálmán
című kötetek bemutatója

A szerzőkkel ZEIDLER MIKLÓS beszélget

 


 

 

A könyvfesztiválra és a könyvbemutatókra
a belépés ingyenes.
A fesztivál ideje alatt (április 19–22.)
kötetek kedvezményes áron (-20%)
megvásárolhatók a Kronosz Kiadó
standjánál.

 

 

 

 
 
            
  Dedikálások a kiadó standjánál  
     
 

2018. április 20. (péntek)

13-14 óra: Bene Krisztián: A Szabad Francia Erők 1940-1943
14-15 óra: Papp István: Fehér Lajos. Egy népi kommunista politikus pályaképe
16-17 óra: Palasik Mária és Gyarmati György: Honunkban otthontalanok. Tanulmányok az 1951. évi budapesti kitelepítésekről 


2018. április 21. (szombat)

11-12 óra:  Pruzsinszky Sándor: A rettegés gyermeke. A cenzúra Európában 1478-1918
14-15 óra:  Vonyó József: Gömbös Gyula és Kerepeszki Róbert:Darányi Kálmán című könyveiket dedikálják
15-16 óra: Oborni Teréz: Az ördöngös Barát. Fráter György
16-17 óra: Nyerges András: Bitorló a skatulyában - P'árt pour p'árt

17-18 óra: Font Márta: Dinasztikus érdekek nyomában

 
     
 
            
   A Kronosz Kiadó újdonságai  
     
  ​​
 
 
Gömbös Gyulát (1886–1936, miniszterelnök: 1932–1936) Horthy Miklós kormányzó és Bethlen István miniszterelnök mellett – a két világháború közötti Magyarország harmadik legbefolyásosabb politikusaként tartják számon. Okkal. Gömbös jelentőségét elsősorban az adta, hogy – részben a két politikustárssal azonos, vagy legalább elemeiben hasonló célokat követve – haláláig a bethleni rendszert megváltoztatni akaró nemzeti (jobboldali) radikális irányzat vezető személyisége, „vezére” volt.


 
Kevesen bár, de még élnek közöttünk olyanok, akiknek az 1951. évi budapesti tömeges kitelepítés nem – nemcsak – történelem, hanem saját életük egy – keserves – epizódja is lett. A főváros elhagyására kényszerített emberek családi – közös háztartás okán többgenerációs nagycsaládi – számki-vetésre ítéltettek, a két hónapos csecsemőtől a kilencedik X-et taposó matuzsálemig, özvegyig. Az itt olvasható írások többsége nem a politikai indíttatású tisztogatást, illetve annak végrehajtását idézi fel, hanem csoportos és egyéni sorsmetszeteket elevenít meg – átélés-, illetve társadalomtörténeti közelítésben.


 
A kötet két egymással szorosan összefüggő részből áll. Egyrészt hagyományos értelemben vett politikai pályarajz, ami Darányi Kálmán kormányfő (1886-1939) életútjának egy-egy periódusát kronologikusan, illetve az egymással párhuzamosan futó eseményeket tematikus csoportokba rendezve elemzi a családi háttértől és az ifjúkortól, a hivatali ranglétra külön-böző állomásain át egészen haláláig.


 
A kötetben szereplő írások kiindulópontja a – napjainkra minden elemében érvénytelenített – „Nagy Októberi Szocialista Forradalom”. A szerzők többsége annak későbbi, az orosz határokon túlnyúló expanziójára, egy-egy – tájkép csata után – jelenségére koncentrált. A hangsúly a sztálinizmus időszakára esik, mert a száz éve induló orosz-szovjet átalakulás egy generációval később, a második világháború után lett Kelet-Közép-Európában is rendszeralakító tényező...


 
„Tehetségünk vagy tehetségtelenségünk, műveink színvonalának emelkedése vagy süllyedése, törekvéseink változása vagy röghözkötöttsége nem tétel az elszámolásban, ezért szóba sem kerülhet úgy, ahogy más irodalmi jelenségek elbírálásakor szokás. Olyan valakiről, mint én, aki annak idején szerepelt a Tűztáncban, tudomást venni mindmáig tilos. Ezt a kimondatlan törvényt senki sem szegheti meg, mert a rólunk ejtett (még oly szigorú) szó is egyenlő volna a létezésünk elfogadásával..."


 
Jelen kötet a szerző 2012 és 2017 között folyóiratokban és tematikus kötetekben megjelent írásait tartalmazza. A tanulmányok a 10. század vége és a 11. század közepe közötti időszakra, illetve a 13. század első kétharmadára fókuszálnak, s tematikusan négy fejezetre tagolódnak...


 
E könyv főhőse nem tartozik a Kádár-korszak manapság sokat emlegetett szereplői közé. Talán azért, mert 1981-es halála miatt nem élhette meg a rendszerváltást, és az a terület, amelyet politikusként patronált – a mezőgazdaság és a falusi társadalom – is sokat vesztett súlyából. Valójában a 20. századi magyar történelem fontos és befolyásos szereplőjével van dolgunk...


 
Fráter György kora és személyes története évszázadok óta foglalkoztatja a történészeket és a szépírókat egyaránt. A zsoldos katonából pálos szerzetessé, majd I. János mellett a legnagyobb befolyással bíró első tanácsossá lett Fehér Barát – ahogyan a korban nevezték – biztos kézzel szőtte a nagyhatalmi politika szálait...


 
Görcsi Péter kötete az első magyar nyelvű monográfia Martin McDonagh drámáiról és filmjeiről. Az 1970-ben született angol-ír drámaíró, filmrendező és forgatókönyvíró első drámái az 1990-es évek végén jelentek meg, és szinte azonnal meghozták számára a nemzetközi sikert. A 2000-es években bemutatott újabb darabjai nemcsak népszerűségét fokozták, hanem a tudományos érdeklődést is felkeltették. Az általa írt és rendezett filmek Oscar-díjat (Six Shooter) és BAFTA-díjat (In Bruges/Erőszakik) nyertek...


 
A történelmi trauma nem múlik el az első nemzedékkel. Emlékezete továbbhagyományozódik: a következő generáció, majd az azutáni is részesül belőle. A pszichológiai értelemben vett elaboráció, a trauma feldolgozása a társadalomban és a kultúrában folytatólagos. Az ábrázolásesztétika alapproblémája egyfajta főmotívumként húzódik végig összeállításunkon. Az elemzett művek különböző poétikai irányokhoz sorolhatók, ugyanakkor természetes, hogy intertextuálisan összekapcsolódnak...


 
Bene Krisztián kötetének célja kettős: egyrészről főként francia és német levéltári forrásokra és a legfrissebb szakirodalomra alapozva igyekszik objektív és átfogó képet szolgáltatni az 1940 és 1943 között fennálló Szabad Francia Erők szervezetének létrehozásáról, tevékenységéről és annak jelentőségéről. Az Olvasó mindezt a második világháborús Franciaország történetébe ágyazva ismerheti meg.


 
A könyv főcíme, a divisio regni széles körben elterjedt kifejezés volt a középkorban, egyenesen a Bibliából származik, és a középkor folyamán kétféle értelmezése volt. Egyszerre jelentette az ország megosztását, és a trónviszályokat, az országon belüli széthúzást, azaz azoknak a vitáit, akik a trónharcokban részt vettek...

  
 
A Fakultás Kiadó ajánlata
   
 
Pruzsinszky Sándor monográfiája hazánkban elsőként dolgozza fel az európai könyvkultúra szempontjából fontosabb országok (Spanyolország, Franciaország, a német államok, Ausztria, Anglia, Hollandia, Belgium, Svájc, Svédország, Oroszország és Magyarország) cenzúratörténetét...


 
Magyarország 2004-es Európai Unióhoz való csatlakozása óta lehetőség van arra, hogy magyar gyerekek az Európai Unió tagállamaiban ugyanolyan feltételek mellet tanuljanak az adott ország közoktatási rendszerében, mint a nem külföldi tanulók. Ennek hatására az elmúlt években egyre inkább megfigyelhető jelenség a nyugat-magyarországi régióban, hogy a szülők nem helyi, magyarországi óvodába és iskolába járatják gyermekeiket, hanem a határ túloldalán lévő osztrák óvodákba és iskolákba, ami által az osztrák nevelés és oktatás egyre növekvő mértékben a magyar konkurenciájává vált.


 
Luigi Tassoni több tanulmánya jelent már meg magyar nyelven. Írásaiból azonban most első ízben adunk közre magyar nyelvű tanulmánykötetet, mely az elmúlt tizenöt évben született munkáiból válogat. A kiadásban szereplő tanulmányok széles spektrumot ölelnek fel, egyaránt betekintést nyújtanak a szemiotika, a hermeneutika, a filozófia, a művészettörténet és az irodalomelmélet területére is.

Legolvasottabb cikkek

Hóvirág