Kosztolányi 2.0


A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Kosztolányi Kritikai Kiadás Kutatócsoport konferenciája – Petőfi Irodalmi Múzeum, 2018. március 27. kedd 10:00 órától

Az elmúlt két-három évtizedben olyan gyors digitális átalakulás zajlott le, amely életünk alighanem egyetlen területét sem hagyta érintetlenül. Joggal vetődik föl a kérdés, hogy az irodalom klasszikus szerzői miként találják meg a helyüket digitalizálódó világunkban. Hosszabb távon az sem zárható ki, hogy ami nem lel helyre ebben az új környezetben, annak a feledés, az idő sodrából való kihullás fenyegetésével kell majd szembenéznie. A Kosztolányi 2.0 cím azokra a projektekre utal, amelyek célja, hogy Kosztolányi Dezső életművének mind jelentősebb része digitális formában is széles körűen hozzáférhetővé váljon. Egyúttal azt a meggyőződést is kifejezi, hogy ez a feladat nem merül ki a kulturális örökség digitális közegbe történő egyszerű áthelyezésében, hanem emellett magában kell foglalnia a művek olyan feldolgozását és bemutatását is, amely megfelel a digitális kor új kihívásainak, valamint kihasználja annak újonnan adódó lehetőségeit. A Kosztolányi 2.0 cím alatt ismertetendő projektek a digitális kor kihívásaira olyan sokrétű választ kívánnak adni, amely eltérő módokon többféle olvasói réteget is megszólít. Az irodalom kiemelkedő alkotásai és életművei számára a digitális környezet többek között éppen a hozzáférés sokféleségének
és rugalmasságának lehetőségét biztosítja. A bemutatandó projektek – magyar és nemzetközi példák mérlegelése nyomán – elkötelezettek az olyan digitális válaszok és technikai eljárások keresése irányában, amelyek a szélesebb közönség és a tudomány számára egyaránt bírnak mondanivalóval. Ugyanakkor a gyorsan változó digitális világra tekintettel a javasolt megoldásokkal szemben elvárás volt azok alakíthatósága is, alkalmazkodva a még csak körvonalazódó digitális trendekhez. A tudományos tanácskozás a projektek elméleti, irodalomtörténeti és technikai jelentőségét és kihívásait járják körül mind a kutatói, mind a felhasználói oldal figyelembevételével. A Petőfi Irodalmi Múzeum DigiPhil műhelyének keretében – folyamatosan bővülő módon – Kosztolányi-kötetek digitális kritikai kiadásai, illetve a Kosztolányi közleményeinek adatait tartalmazó Kosztolányi-adatbázis (KAB) férhetők hozzá, valamint a közeljövőben tervezzük a jelenleg zárt rendszerben tárolt digitális kéziratfotók elérhetővé tételét is. E projektek megtervezése és kialakítása úgy történt, hogy azok az adatfeltöltés folyamatának előrehaladtával egymással összekapcsolható és átfogóbb digitális rendszerekbe integrálható részrendszereket alkossanak. Az Aranysárkány, az Édes Anna és az Esti Kornél http://digiphil.hu/context:kosztolanyi linken
keresztül már hozzáférhető digitális változatai nem egyszerűen a korábban elkészült papír alapú kritikai kiadásoknak az internetes közzétételei, hanem a bővebb technikai lehetőségeket kiaknázó
átdolgozásai. A digitális szövegközlések a szélesebb olvasórétegek és a tágabb szakmai közönség igényeit egyaránt szem előtt tartják. (A Kalligram Kiadónál megjelenő nyomtatott kritikai kiadás sorozatszerkesztői Szegedy-Maszák Mihály, Veres András és Dobos István, az egyes kötetek az MTA, illetve az OTKA/NKFIH támogatásával készültek, papír alapú és digitális közzétételüket az NKA segítette.)
A http://biblio.digiphil.hu/ linken keresztül elérhető Kosztolányi-adatbázis elsősorban a tudományos érdeklődés kielégítését és az életműbeli hatékonyabb tájékozódást szolgálja – a hagyományos bibliográfia helyett – kereshető könyvtári adatbázis kialakításával. A Kosztolányi-adatbázis a kritikai kiadás további kötetei, az irodalomtörténeti kapcsolathálók felderítése, valamint a sajtótörténeti kutatások számára egyaránt jelentőséggel bír. A konferencia a Petőfi Irodalmi Múzeum DigiPhil projektjének (vezetője Palkó Gábor, a PIM tudományos titkára, palkog@pim.hu) és a K 108700 számú NKFI kutatási programnak (vezetője Bengi László, az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének habilitált adjunktusa, lbengi@elte.hu) a keretében valósul meg.

Legolvasottabb cikkek

Hóvirág