Isteni sakkjátszma

Bevallom, még soha nem írtam fantasyt. Talán ez a könyv sem születik meg, ha nincs egy John Saxon nevű kedves grafomán barátom, akitől nem győzök olvasnivalót koldulni.

Az egyik ilyen félkész könyvrészletnél történt. Csak néhány szó, amit én másként írtam volna. Egyetlen mondat, melyet, ha én vagyok a szerző, a szereplő másként fogalmaz. Persze, nem nyúlok bele más szövegébe, inkább írtam ama néhány szó köré egy jelenetet. Aztán már nem volt megállás, míg el nem készült az Isteni sakkjátszma.

Az, hogy nekem tetszik, természetes. Kicsit megnyugtatott, amikor a barátok után egy szakember is jónak minősítette. Ő ugyan enyhén májhízlalóbb kifejezéssel élt, de szerénységem tiltja a szó szerinti idézését.

Végre, végre közeleg a nap, amikor kezembe vehetem, megfoghatom, fellapozhatom, érezhetem az illatát, és ezeken a kicsit félelmetes, kicsit felemelő pillanatokon, perceken, a barátaimmal osztozhatok.

 

Szeretettel várok mindenkit Szombathelyre,

az Uránia udvarban található Café Freibe

2011. Július 30-án, 15.00 órakor!

 

Köszönetül azon számos ismerősömnek, barátomnak, akik segítettek döntenem a borító kinézetéről, itt a bemutatón kisorsolunk köztük két darabot az Isteni sakkjátszmából. Bízom benne, hogy sem nekik, sem a többi olvasónak nem fogok csalódást okozni!

 

Eliza Beth

 

Pár szó a könyvről:

A történet a Fény és a Sötétség istenének vitájával indul, kettejük sakkjátszmája nyomán követhetjük figyelemmel a földi történéseket.

A főszereplő Yakisz herceg, később király, ki természetesen némi misztikus hatalommal is rendelkezik. Kellően kegyetlen, hogy könyörtelenül elérhesse céljait, de kellően emberi, hogy szeressék és becsüljék ezért. Komoly és kitartó harcot vív, hogy egy hajdani rokonszenvből, mely az események folytán ellenségességbe, rettegésbe váltott, - akár az élete árán is - igaz, mély barátság legyen. Olyan alak ő, akit akkor sem lehet gyűlölni, amikor félholtra kínozza ellenfelét.

 

Egy rövid részlet ízelítőnek:

„Yakisz! - ismerte fel Captor. - Vortann fia! De hát az nem lehet, ő meghalt! Én magam adtam parancsot a megölésükre, és legmegbízhatóbb embereim végeztek velük. Yakisz halott! Halottnak kell lennie... halottnak kellene lennie...

- Megismersz, Captor? - kérdezte a férfi, aki nem élhetne már. - Igen, megismersz, látom a szemeden. Ma megfizetsz apám haláláért, s az ellenem elkövetett merényletért. Nagylelkű leszek, megengedem, hogy harcban halj meg, de előtte áruld el, hol van Arilana, a húgom! Tudom, hogy a palotádban volt, láttam őt, azt is tudom, már nincs ott. Hol van?

- Pusztulj, te átkozott! - ugrott neki Captor, de korábbi sérülése miatt erősen lelassultak a mozdulatai. Yakisz félrehajolt a pengéje elől, kirántotta saját kardját, és a második csapást már védte. Captor rákiáltott maradék katonáira, akik szintén támadni akartak. - Ne! Ez kettőnk harca. Ne avatkozz bele, fiam!

Tehát valamelyik a fia - állapította meg Yakisz. - Remek, megvan az egyik herceg is. Vagy talán mindkettő? - pislantott feléjük, de nem ért rá most ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert a király ismét támadott. Szikráztak a pengék, csattantak a kérdések, de nem késtek a válaszok sem.

- Hol van Arilana?

- Sohasem fogod megtalálni, te démon!

- Dehogynem! Majd a kínpad megoldja a nyelved.

- Nem jutok el odáig - suttogta a király fáradtan, és akaratlanul hibázott, fedetlenül hagyva a mellkasát. Yakisznak nem állt szándékában megölni, még nem, de már nem tudta visszafogni kardja erejét. Captor összegörnyedt, kezéből kihullt a fegyver, torkán vér tört elő. Orra bukott volna, ha Yakisz nem kapja el. Szeme a fiát kereste.

- Szyrion! - bugyborékolta.

Az egyik harcos hozzálépett. Nem akadályozták meg, pedig nem dobta el a fegyverét. Letérdelt apja mellé. Kardját a fűre fektette, megfogta a haldokló kezét.

- Captor! - szólt keményen Yakisz. - Add vissza a húgomat!

- Sosem... fogod...

- Ne mondd, hogy soha! Amíg a fiadban van élet, tud beszélni is.

- Szyrion... nem tud... semmit...

A fiú tehetetlenül nézte végig apja haláltusáját. Nem értette, miről vitatkoznak. Nem a szavakat, hiszen saját nyelvén folyt a beszéd. Azt nem értette, ki ez az ember, milyen merénylettel vádolja az apját, és miért követeli tőle a húgát. Akárhogy is, de megölte, a szeme láttára megölte! A pokolba vele! Elöntötte a harag, felkapta a kardját, szembefordult a gyilkossal.

- Nincs esélyed, Szyrion! - figyelmeztette Yakisz. Hiába, a fiú támadott. Ügyesen vív - állapította meg a bantar király -, jó harcos, de ellenem, ha friss lenne, akkor sem győzhetne. Hidegen hárította a csapásokat, nem viszonozta a támadást, csak védekezett. - Hol van a húgom, herceg?

- Nem ismerem a húgodat, pokolfajzat!

Erre a megszólításra Yakisz is támadásba lendült. Erős csapásokkal űzte egyre hátrébb ellenfelét. A fiú belelépett egy gödörbe, lába megbicsaklott, egyensúlyát veszítve hanyatt vágódott. Ugyanazzal a lendülettel már pattant volna fel, de szinte a semmiből egy kard hegye szegeződött a szívének. Mozdulata megtört. Felnézett gyűlölt ellenfelére.

- A nevem Yakisz, Bantaria királya vagyok. A húgomat, Arilanát az apád rejtegeti... - vetett egy oldalpillantást a halottra, és javított: - rejtegette előlem. Neked is ismerned kell, magam is láttam a palotátokban. A bal karján van két vércsepp. - Szyrion szeme kitágult. A vércseppek... igen, valóban ismeri azt a lányt. - Már tudod, ki ő, igaz? - mondta elégedetten Yakisz. - Hol találom meg?

- Tőlem biztos, hogy nem fogod megtudni.

- Ha jól tudom, te az ifjabb herceg vagy. Hol van a bátyád?

- Nagy az ország, csak keresd! - vetette oda Szyrion szemtelenül.

- Látom, engedelmességre kell bírnom - lépett hátrébb a bantar király. - Vedd fel a kardod!

A fiú vívóállásba helyezkedett. Imént megsérült bokája erősen tiltakozott a terhelés ellen, de igyekezett tudomást sem venni a fájdalomról. Yakisz látta, hogy biceg, de nem kímélte. Néhány oldalvágás után megakasztotta ellenfele pengéjét, kettőt csavart rajta, és Szyrion kardja nagy ívben elrepült.

- Kötözzétek meg! - A parancs a katonáinak szólt, de közben merőn nézett a legyőzött szemébe. - Visszamegyünk a táborba. Ott keményebben foglak kérdezni. Hidd el, jobban jársz, ha beszélsz.

- A többinek mi legyen a sorsa, uram?

Yakisz most jobban megnézte a négy katonát. Mindegyik több sebből vérzett. Vajon hány emberemet ölhették meg? - merült fel benne a gondolat. - Nem ismerte az idősebb pyarai herceget, aki immáron király, de ezeknél fiatalabbnak kell lennie. Gyorsan döntött.

- Ha leteszik a fegyvert, rabszolgák lesznek, ha nem, halottak. - Szeme sarkából látta, hogy az ifjú herceg jelt ad megkötözött kezével, mire a katonák eldobták kardjukat. Bantaria királya egy bólintással nyugtázta a néma parancsot. - Indulás!

A foglyokat a lovak után kötötték, de Szyrion már az első lépéseknél elbukott. Sérült bokája nem bírta el a testsúlyát. Yakisz, aki mögöttük lovagolt, egy darabig hagyta, hogy a földön vonszolják. A fiú meg sem kísérelt felállni, tudta, reménytelen. Lehunyta szemeit, összeszorította a fogait, és tűrt.

- Állj! - vezényelt Yakisz. Leugrott a lóról, a herceghez lépett. Szabaddá tette feldagadt bokáját, óvatosan körbetapogatta. - Fájni fog - közölte olyan lágy hangon, hogy hallatán a fogoly csodálkozva emelte rá a szemét; majd egy hirtelen mozdulattal helyére tette a kifordult csontot. Szyrion felordított a kíntól. - Legalább tudod, mi vár rád, ha nem felelsz a kérdéseimre - ez már újra az erős uralkodó hangja volt. - Adj alá lovat! - parancsolta Zogriennek.

 

Egy kopasz fához kötözték az ifjú herceget. Felsőtestét lemeztelenítették, teljes szabadságot kínálva a korbácskígyónak. Yakisz adott neki egy utolsó esélyt, de ő továbbra is makacsul hallgatott. A király intett Radunak, aki hóhér, katona, és teljes bizalmát élvező testőr volt egy személyben.

- Sokáig akarom vallatni, Radu. Ha kell, napokig. Úgy üsd, hogy nem halhat meg, amíg nem beszélt.

- Akkor a vastagabb korbácsokat egyelőre mellőzöm, nehogy összetörjem a csontjait - válaszolta gazdájának Radu. Vékonyfonású ostort vett a kezébe. Éles csípése feltépte a fogoly hátának bőrét, véres csíkokat szántott rá. A hóhér kiszámított ütésekkel sújtott le. Pontosan tudta, hová és mekkorát kell ütnie, hogy elviselhetetlen kínt okozzon, de áldozata még ne ájuljon el.

Yakisz közömbösen nézte. Csak a tizedik suhintás után kérdezett újra. Szyrion görcsösen összeszorított szájjal hallgatott, dacosan viszonozta a király átható pillantását. Ő Radura nézett, csak apró biccentéssel parancsolta: - Üsd! - S a herceg máris megvonaglott az újabb, húsába maró csapás alatt. Hófehér fogait vörösre festette a szétharapott ajkából kiserkenő vér.

- Utoljára teszem fel a kérdést, Szyrion - szólt hozzá vallatója jeges hangon. - Hol van Arilana és a bátyád? - S hogy a kérdezett maradék erejét összeszedve büszkén elfordította a fejét, haragosan vetette oda neki: - Így is jó. Tudod, hogyan állíthatod meg Radut. - Hóhérjára parancsolt: - Folytasd!"


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Eliza Beth
#55. 2011. november 22. 20:21
Nem túl indiszkrét, de sajnos fogalmam sincs... a kiadó és a boltok kezében van a sorsa.....
előzmény: Balage hozzászólása, 2011. november 22. 09:57
Balage
#54. 2011. november 22. 09:57
Hozzáteszem, ha esetleg minket is, mármint a tollalt is akarjátok támogatni, akkor tőlünk kiindulva, alul a Bookline hirdetésre kattintva keressétek, és vegyétek a könyvet. Jelenleg 1785 Ft. Szerdánként vsz még olcsóbb (a bookline-on könyvszerda van).
Amúgy Eliza, mennyit adtatok el eddig? Csak mert ha ez a könyved nem lesz nyereséges, akkor semmi. Mint mondtam, ennél jobb mese-fantasyt nem nagyon olvastam ( nálam Vavyan Fable Álomhajszájával vetekszik a dobogó első helyéért). Márpedig én imádom ezt a műfajt, úgyhogy olvasgattam mesés fantasyket... :D
Szóval, hogy áll az eladás, ha nem túl indiszkrét a kérdés?
előzmény: Eliza Beth hozzászólása, 2011. szeptember 23. 22:16
Eliza Beth
#53. 2011. szeptember 23. 22:16
Örömmel jelentem, hogy immár bátran lehet a boltokban keresni a könyvet.
Akinek pedig tetszett is, annak megsúgom, hogy készül a folytatása...
:-)))
Eliza Beth
#52. 2011. augusztus 27. 10:54
Köszönöm, Answer!
Örülök, hogy túlélted. Volt egy "kiadó", aki azóta sem jelentkezett, hogy bekérte a kéziratot. Szerintem ő belepusztult :-((
előzmény: Answer hozzászólása, 2011. augusztus 26. 14:13
Answer
#51. 2011. augusztus 26. 14:13
No, hát én végig is olvastam, remek könyv, ezt mindenkinek el kell olvasnia.
Bátran kijelentem Eliza remekelt.
Azt hiszem korlátozott számban még kapható a regény.
Mégegyszer gratulálok!!
Szeretettel ölellek: answer
Eliza Beth
#50. 2011. augusztus 22. 20:39
Köszönöm, Ágnes! Örülök, hogy tetszik. Remélem, még sok rajongója lesz :-))

Ha visszajön a kiadó a nyári szabadságáról, ami a jövő héten esedékes, remélem, végre kidobják a boltokba is.
Úgy tudom, lesz az Alexandránál, Libriben, Líránál, bár nyilván nem minden boltba kerül. De a központ majd elosztja. Persze a fővárosiak előnyben, mert a Lilaködben biztos, hogy lehet kapni....
előzmény: agnes-senga hozzászólása, 2011. augusztus 22. 20:31
agnes-senga
#49. 2011. augusztus 22. 20:31
Ez szenzációs. Na ez, megint olyan kömyv, amit egy ültőhelyben végig olvasnék, történjem körülöttem ami csak akar. A Frontsebész elég vastag, és mégis kiolvastam egy éjszaka a
agnes-senga
#48. 2011. augusztus 22. 20:31
Ez szenzációs. Na ez, megint olyan kömyv, amit egy ültőhelyben végig olvasnék, történjem körülöttem ami csak akar. A Fronsebész elég vastag, és mégis kiolvastam egy éjszaka alatt. Gratulálok! szeretettel agnes
Balage
#47. 2011. augusztus 22. 20:12
Tudod, hogy nem dicsérnélek, ha nem gondolnám komolyan ;o)
előzmény: Eliza Beth hozzászólása, 2011. augusztus 18. 19:30
Eliza Beth
#46. 2011. augusztus 18. 19:30
Nagyon szívesen.
Én köszönöm, hogy ilyen nagy nevekkel említesz egy napon/lapon.
előzmény: Balage hozzászólása, 2011. augusztus 18. 14:29
Balage
#45. 2011. augusztus 18. 14:29
Már rég beszéltünk az Isteni sakkról.
Szeretném megosztani veletek a véleményem. Sokan tudjátok, hogy imádom a horror-sci-fi vonalat, talán kevesebben fedeztétek fel, de a fantasy és a mese, az igazán jó fantasy és az igazán jó mese még az előbbi kettőt is felül tudja múlni az én ízlésvilágomban. Az egyik legjobb fantasynek a már ezer éve olvasott Jeffrey Stone Éj trilógiáját tartom/tartottam. A másik, a kb 10 évvel ezelőtt olvasott, Vavyan Fable mese-fantasy-je, az Álomhajsza. Harmadikként pedig befutott most Eliza Beth fenti könyve. A sorrend az általam történő elolvasás sorrendje. Míg az előbbiek mára már inkább egy-egy nagyon kellemes emlékként élnek bennem, s lehet, ha újraolvasnám, akkor sokkalta gagyibbnak találnám őket (főleg az Éj trilógiájától félnék), mint amilyennek egykoron éreztem, mindenesetre ebben a műfajban ők alkottak eddig olyat, amire bármikor szívesen visszaemlékszek. És Gyűrűk ura ide vagy oda, nekem akkor is ezek a könyvek a legek.
Úgyhogy köszi Eliza, hogy egy újabb elraktározandó könyvvel ajándékoztál meg minket! :D
Eliza Beth
#44. 2011. augusztus 5. 16:37
Pedig volt még hely az első asztalnál! Melinda és te is elfértetek volna.
Itt is köszönöm kedves szavaidat!
előzmény: Answer hozzászólása, 2011. augusztus 5. 15:59
Answer
#43. 2011. augusztus 5. 15:59
Elnézést, hogy csak most szólalok meg, bár az általam szeretett Elizát saját honlapján már köszöntöttem, sőt az eseményekről is írt nekem. De most itt is köszöntöm:
Drága Eliza, nagyon sok szeretettel gratulálok ismételten neked, öröm látnom a boldogságot az arcodon, maradjon ez így mindig!
Ami nagyszerű, hogy képeket is nézhetek most.
Nekem a fotókon látható személyek egy részének kiléte ugyanolyan talány, mint Katónak, aki engem vélt látni valakiben.
Legnagyobb sajnálatomra nem lehettem ott, most a képeket látva még jobban fáj a szívem. Állandóan abban reménykedem lesz olyan alkalom, amikor, ahol megismerhetem drága szerzőtársaimat, és ők is engem. El fog ez jönni.
Sziasztok: answer
Eliza Beth
#42. 2011. augusztus 4. 17:32
Tesztüzenet!
Eliza Beth
#41. 2011. augusztus 4. 16:03
Kerülgetjük egymást, én meg pont a te írásodtól jöttem, megnéztem a kommenteket, és erre itt van ez.... :-)))
Ugye, hogy nem vagyunk kegyetlenek? Picit sem! :-)))
Köszönöm a véleményedet!
előzmény: Nikki887 hozzászólása, 2011. augusztus 4. 16:01
Nikki887
#40. 2011. augusztus 4. 16:01
Szia Eliza! Amint ígértem, jöttem is tüstént, hogy elolvassam a művedet, vagyis inkább a könyved egy részletét, amihez ez úton szeretnél neked gratulálni. Mindig is csodáltam azokat az embereket, akik nem a média hátára felkapaszkodva, hanem saját erejükből, na meg persze tehetségüktől vezérelve alkotnak maradandót, könyv formájában. :) A kínzásra visszatérve, továbbá olvasva a soraidat, bizton állíthatom, hogy aminként én, úgy Te sem vagy kegyetlen és vérszomjas. :D Gratulálok még egyszer az izgalmas íráshoz. Üdv, Nikki!
Eliza Beth
#39. 2011. augusztus 2. 19:55
Tévedni emberi dolog - tartja a közmondás :-))
előzmény: Juhász Kató hozzászólása, 2011. augusztus 2. 16:10
Juhász Kató
#38. 2011. augusztus 2. 16:10
Kösz a fáradozásod,ezek szerint tévedtem.
előzmény: Eliza Beth hozzászólása, 2011. augusztus 2. 14:52
Eliza Beth
#37. 2011. augusztus 2. 14:56
Köszönöm, Emerencia, a magam és szűkebb hazám nevében is, kedves szavaidat. Örülök, hogy nem okoztunk csalódást! :-)
Igen, én is támogatom a találkozó ötletét, de ki szervezze meg?
előzmény: Emerencia hozzászólása, 2011. augusztus 1. 23:19
Eliza Beth
#36. 2011. augusztus 2. 14:52
Erre a képre gondolsz?
eliza-beth.hu/kepek2/tollal.hu/1.jpg
Balról Márkus álldogál egyedül, a másik két ifjú ember a Tollal "technikai háttere", a programozók...
A másik képen a kinézett úr Székács László fia, Answert legnagyobb sajnálatomra még én sem ismerem személyesen. :-)
előzmény: Juhász Kató hozzászólása, 2011. augusztus 1. 23:01
Juhász Kató
#35. 2011. augusztus 1. 23:20
Engedd meg, hogy még egyet tippeljek.
A Tollal-os találkozón a második képen a társaságodban lévő két férfi közül a magasabb
/kék dobozzal a kezében/ Answer.
Soha nem láttam, de szerintem Ő az.
előzmény: Eliza Beth hozzászólása, 2011. augusztus 1. 21:57
Emerencia
#34. 2011. augusztus 1. 23:19
Kedves Eliza!

Most értem haza, és nagyon szép emlékkel van tele a szívem és a lelkem:-) Szombathely teljesen elvarázsolt. Boldog vagyok, hogy személyesen megismerhettelek, és nagyon örülök, hogy ott lehettem a bemutatódon. Azért külön hálás a szívem, hogy egyúttal volt szerencsém megismerkedni a Tollal.hu oldalról másokkal is:-) A bemutató, és a találkozó olyan jól sikerült, hogy számomra életre szóló emlék marad. Nem tudom, hogy létezik-e a Tollal.hu által szervezett találkozó? Ha igen, a következőre mindenképpen szeretnék eljutni, hogy megismerkedhessek másokkal is. Ha nincs ilyen találkozó, most javaslom, hogy szervezzünk minden évben legalább egyet. Azért, mert nagyon jó érzés találkozni:-) Nagyszerű lehetőség az internet, de a személyes találkozást nem pótolja semmi. Kedves Eliza, mivel nincsenek véletlenek, a sors akarta úgy, hogy a Te kedves személyiséged közvetítésével találkozzunk. Köszönöm neked, hogy megírtad ezt a jó könyvet, és a találkozót is. Az írásodat egy élmény volt olvasni! Mindenkinek ajánlom, és egyben fenntartom azt a véleményemet, hogy kiváló film készülhetne belőle. Azt kívánom, írj még nagyon sokat, és találkozzunk minél többen a bemutatóidon, és máshol is.

Szerető üdvözlettel: Emerencia
Juhász Kató
#33. 2011. augusztus 1. 23:01
A főszereplő is nagyot alkotott, mondhatnám istenit.
A külsőségeket külön nem méltattam, de mind
a környezet, mind a megjelenésed az alkalomhoz méltó volt.
Nagyon örülök a telitalálatnak.
Egyszer még a honlapodon lévő fotók közül
az elsőn látható, jelenlegi Tollal- osokat
légy szíves nekem bemutatni.
Majd ha egyszer ráérsz, kivárom.
előzmény: Eliza Beth hozzászólása, 2011. augusztus 1. 21:57
Eliza Beth
#32. 2011. augusztus 1. 21:57
Igen, Judit megérdemli, nagyot alkotott, de a mesepályázat nélkül is megérdemelné, mert jó író.

A képekhez: Telitalálat, valóban ő Balázs (talán nem koppint a fejemre, hogy lelepleztem)
előzmény: Juhász Kató hozzászólása, 2011. augusztus 1. 21:22
Juhász Kató
#31. 2011. augusztus 1. 21:45
Megnéztem a képeket.
Nagyon szerethetnek Téged, hogy ekkora tömeget meg tudsz mozgatni.
Biztos vagyok benne, hogy az Eszti képei
közt az utolsón látható Balázs egy kedves hölgy társaságában, ugyanis pont ilyennek képzeltem őt. Nem hiszem, hogy tévednék.
előzmény: Eliza Beth hozzászólása, 2011. augusztus 1. 13:17
Juhász Kató
#30. 2011. augusztus 1. 21:22
Kedves Eliza!
Most találtam rá erre a kedves beszámolóra.
Köszönöm.
Az időjárás miatt aggódtam, de úgy látom,
nem riasztotta el az érdeklődőket. A képeket
majd ezután fogom nézegetni. Melyiken láthatom
a mi kedves Balázsunkat?
Biztos vagyok benne, hogy Balázs méltányolta lányos zavarodat ebben a különleges helyzetben.
Látszik, hogy a borító nagyon alapos munkával készült.
Bódai-Soós Juditnál senki nem érdemelte
meg jobban azt a könyvet. Csodálom őt,
mert a magyar mese pályázat megszervezésével óriásit alkotott.
Példát vehetnének róla a magyar kultúráért
felelős szervezetek, mert lényegében helyettük tevékenykedett.
Még egyszer szívből gratulálok könyved sikeréhez!
előzmény: Eliza Beth hozzászólása, 2011. augusztus 1. 13:17
Eliza Beth
#29. 2011. augusztus 1. 13:17
Kató, csak neked! (meg aki olvassa :-))) )

Rövid élménybeszámoló
Szombaton délben megkerestem Balázst és Katit a Savária Múzeum kertjében, aztán sétáltunk egyet a város szívében. Az eső ijesztgetett bennünket, ezért kicsit előbb vissza is mentünk a Café Freibe, ahol nagyon kedvesen fogadtak, elkészítették a helyet kívánságaink szerint.
Közben az eső győzött a nap felett, fél három tájt ernyővel érkeztek az első vendégek. Jobb is, mert én nem vittem. Az ajtóban kölcsönkértem egyet, hogy eljussak az autóm csomagtartójához, de eszembe jutott, megcsörgetem Esztit, hol járnak. A kiadótól négyesben jöttek kocsival Bp-ről, ahogy megtudtam, térkép nélkül, emlékezetből, és csak a legutolsó sarkon fordultak ellenkező irányba. Nos, Eszti telefonja foglaltat jelzett, mert éppen engem hívott. Megérzés?
Természetesen pont akkor szakadt ki a felhő ruhája, ömlött a víz, de tudunk úszni (a boldogságban mindenképpen).
Ez volt az a pillanat, amikor végrevégre kezembe foghattam a MŰ-t. Nagyon szép lett külsőleg (a belsejét ismertem már).
Szépen gyülekeztek a vendégek, majdnem mindenkit tudtam legalább egy szóval üdvözölni. Majdnem mindenkit!
Aztán nem volt mese, oda kellett ülnöm a rivaldafénybe, elég jól szembevilágítottak, lehet, pszichológiailag segített, hogy nem láttam a sokaságot. De biztos az is, hogy akik ismertek, rádolgoztak, hogy jól viseljem a megpróbáltatást. Hál’ istennek Szecsődy Péter főszerkesztő tud beszélni, nekem nem kellett túl sokat, csak amit muszáj volt. Balázsunk nem is volt elégedett velem, Péter után átvette a mikrofont, és dicshimnuszt zengett a könyvről.
Jó hangulat volt, én úgy érzem, Emerencia sem csalódott talán, aki szerencsés véletlen folytán épp most, épp itt nyaralt, holott Eger mellett lakik!
Kis összegzés, mit okoztam:
1. Tollal.hu találkozó, úgymint: Döme Zsuzsa, Balage, Hozbi, Emerencia (és én)
2. Grafománia találkozó, úgymint: Tóthárpád Ferenc, Daddyboy, Juditti (Bódai-Soós Judit)… (és én)
3. Reikis találkozó
4. Cipőgyári találkozó
5. LUK Savaria találkozó
6. És a nem kategorizáltak, akik csak az én kedvemért jöttek.
Ezúton is megköszönöm minden kedves rokonomnak, barátomnak, ismerősömnek, és ismeretlen ismerősömnek, akik eljöttek, meghallgattak, vásároltak, és kívánom, ne csalódjanak a könyvben!
El ne felejtsem a sorsolást! Anno feltettem a borítóterveket, mert (úgy kell nekem!) készítettem többféle színvariációt, aztán meg nem tudtam dönteni. Szóval lehetett szavazni rájuk, és ígéretem szerint ki is sorsoltunk két nyertest. De sajnos egyik sem volt jelen, Péter pedig nagyon szeretett volna valakit személyesen megajándékozni, úgyhogy húzott még… és még… és még… aztán én is egyet, de ő sem volt ott. Szerintem a maradék 44 cédula gazdája ült szemben velünk várakozón.
Aztán, hogy mégis legyen helyi nyertes, azt ajánlottam Péternek, valakire bökjön rá, és nyomjon a kezébe egy példányt! Bódai-Soós Judit lett a szerencsés, akinek a neve persze ott lapult az „urnában”…
Köszönet a D-Plus Kft-nek, és a Garbo Kiadónak a plusz 5 példányért, melyeknek a szerencsés nyertesek örülhettek!

Képek pedig itt
eliza-beth.hu/kek/sakkbemutato.html
előzmény: Juhász Kató hozzászólása, 2011. július 30. 21:10
Gitka_61
#28. 2011. július 31. 11:00
Gratulálok ismét. Remélem látunk majd fotókat is..nagyon kíváncsi vagyok..
előzmény: Eliza Beth hozzászólása, 2011. július 30. 20:59
Eliza Beth
#27. 2011. július 30. 21:16
Összedobjuk RD pályázatra közösen :-)
előzmény: Juhász Kató hozzászólása, 2011. július 30. 21:10
Juhász Kató
#26. 2011. július 30. 21:10
Gratulálok még egyszer!
Jó, hogy nem kellett sokat beszélned, mert
biztos csuklottál is, emlegettek sokan.
Azért leírhatnád, hogy zajlott a nagy esemény,
szívesen olvasnánk róla.
előzmény: Eliza Beth hozzászólása, 2011. július 30. 20:59
Eliza Beth
#25. 2011. július 30. 20:59
Eliza Beth ügyes volt és szerény, óriási szerencséjére Péternek remek beszélókéje van, és Elizának nem kellett sokat, mert nem szeret magáról beszélni.
Itt szeretném újra megköszönni minden testben avagy lélekben jelenlévőnek, hogy gondolt rám, a vártakkal ellentétben jól bírtam a megpróbáltatásokat, és jelentem, túléltem. Nem szabadultok meg tőlem. :-))
Ja, és nagyon szép lett a könyv, persze jó is, de azt eddig is tudtam (ennyit a szerénységemről :-) ), de én is ma láttam csak készen, teljes pompájában, hogy úgy mondjam (mert monitoron mások a színek, mint nyomtatva)...
előzmény: Döme Zsuzsa hozzászólása, 2011. július 30. 20:31
Döme Zsuzsa
#24. 2011. július 30. 20:31
Szombathelyiként sietek tudatni veletek, hogy Eliza Beth ügyes volt és szerény, a kezét meg szerintem estére be kell borogatni, mert nem győzte dedikálni a könyveit.
janos
#23. 2011. július 30. 13:42
Ne izgulj,melletted vagyok és szorítom a két Kezemet,érted.
Puszi, János
Eliza Beth
#22. 2011. július 29. 17:14
Holnap ilyenkor már túl leszek rajta :-)))
előzmény: Answer hozzászólása, 2011. július 29. 15:26
Answer
#21. 2011. július 29. 15:26
MÁR CSAK EGYET KELL ALUDNI...!
Eliza Beth
#20. 2011. július 28. 15:23
Köszönöm, Gitta! Én is remélem.
előzmény: Gitka_61 hozzászólása, 2011. július 28. 15:15
Eliza Beth
#19. 2011. július 28. 15:23
Köszönöm!
előzmény: Balage hozzászólása, 2011. július 28. 15:02
Gitka_61
#18. 2011. július 28. 15:15
Kedves Eliza! Én is befutottam. Tudod, jobb későn mint soha! Jöttem én is gratulálni a könyvedhez. Sajnos ott lenni nem tudok, de biztosan nagyon sikeres lesz a bemutatód.

szeretettel ölellek! Gitta
Balage
#17. 2011. július 28. 15:02
Újra körbeküldtem ;o)
Eliza Beth
#16. 2011. július 28. 14:14
Hűha! Lesz egy újabb személyes ismerősöm innen. Várlak, immár téged is!
Köszönöm a gratulációt, és az időt is, amit rám pazarolsz :-))
előzmény: Emerencia hozzászólása, 2011. július 28. 14:07
Emerencia
#15. 2011. július 28. 14:07
Kedves Eliza!

Gratulálok a könyved megjelenéséhez, és remélem, hogy ezt személyesen is megtudom tenni szombaton.
Üdvözlettel:
Emerencia
Eliza Beth
#14. 2011. július 26. 16:08
Ügyes vagy! :-))))))
Köszönöm! :-))))))))))))
előzmény: Juhász Kató hozzászólása, 2011. július 26. 16:06
Juhász Kató
#13. 2011. július 26. 16:06
Hurrá! Örömödben elsőként osztozom!
Eliza Beth
#12. 2011. július 26. 16:03
Most kaptam a hírt, hogy ELKÉSZÜLT!
És én csak szombaton láthatom! :-(((((((((
Eliza Beth
#11. 2011. július 23. 16:54
Nekem közel van! :-)))
Te mely részén az országnak..??
Köszönöm a gratulációt!
előzmény: zsuzsahorváth hozzászólása, 2011. július 23. 16:40
zsuzsahorváth
#10. 2011. július 23. 16:40
Szeretettel gratulálok.
Én még csak antológiában szerepeltem pár verssel,de az is fantasztikus érzés.Kár,hogy olyan messze van Szombathely!
Üdv.zsuzsa
Eliza Beth
#9. 2011. július 15. 12:16
Kinyomtattam a "szavazócédulákat"... ha rávisz a lélek, még össze is tekercselgetem őket, aztán már csak sorsolni kell :-))))
Eliza Beth
#8. 2011. július 7. 06:05
Köszönöm mindenkinek, és egyben elnézést kérek, hogy nem egyenként válaszolok, és máshol sem olvasok, de csak perceket vagyok gépen, mert várom a tördelt anyagot. Aztán majd jövök, ha rendbejött a szemem, pillanatnyilag félszemű Jumurdzsákot játszom....
Puszi nektek!
janos
#7. 2011. július 6. 14:43
Kedves Eliza! Nagy szavakat nem használok mert búzgóságomban felsülhetek(megszégyenülhetek)
Szeretettel Ölellek,Örülök, Gratulálok!
A nyomtatása ,megneszünjön könyvednek.
János
Döme Zsuzsa
#6. 2011. július 5. 21:15
Újabb könyved megjelenése alkalmából szeretettel köszöntelek.
Juhász Kató
#5. 2011. július 5. 20:27
Kedves Eliza!
Örömmel olvastam könyvedről. Kívánom,
hogy nagyon sokan olvassák majd.
katuska
#4. 2011. július 5. 19:24
Kedves Eliza!
Szívből gratulálok! Nemrég magam is átéltem az érzéseket, amikről az ajánlóban írsz. Legyen részed abban az örömben, amit én is megéltem a könyvem bemutatóján.
Lélekben Veled vagyok és puszillak!
Answer
#3. 2011. július 5. 11:31
Kedves Eliza!
Nagyon sok szerettel gratulálok, azt kivánom minnél több dedikált példáy fogyjon el, és az alkotás több utánnyomást megérjen.
Szeretettel ölellek: Answer
Balage
#2. 2011. július 5. 10:47
Ez az az írás, melynek születésekor ott a helyem! (Főleg, hogy anci rajza van a címlapon :D )
Ezek után irány Szombathely!!!
Tényleg Eliza, a telekocsi szervezése hogy halad?
Hozzászóláshoz jelentkezz be!