Széchenyi-pályázatok a magyar ifjúságnak

****

 

 

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány és a Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap a nemzettudat erősítése céljából a Széchenyi-évhez kapcsolódóan az alábbi témakörökben írt ki pályázatokat a Kárpát-medencében élő magyar diákok számára.

Középiskolásoknak szóló pályázatok:

1. Milyen Kárpát-medencét szeretnék? (esszépályázat) - A pályázat témája: A magyarság és a Kárpát-medencében élő népek közös sorsa, a magyarság múltja, jelene és jövője. Fejtse ki a pályázó, hogy milyen Kárpát-medencében szeretne élni, s ennek beteljesülése érdekében milyen feladatok állnak előttünk! Hogyan lehet ezeket a feladatokat megvalósítani, van-e esélye a közös munkának, a Kárpát-medencében élő népek igaz barátságának? (Bővebb információ itt: https://stadiummagazin.hu/palyazat-kozepiskolasoknak-milyen-karpat-medencet-szeretnek/)

2. Széchenyi István reformjai (tanulmány-és esszépályázat) - A pályázat témája: Gróf Széchenyi István politikai és gazdasági reformjainak értékelése. A dolgozat vizsgálhat pusztán csak egy reformtörekvést is. A pályázó igyekezzen feltárni azt is, hogy Széchenyi István egyes újító javaslatainak mik voltak a konkrét történelmi, szellemi, társadalomlélektani, technikai és egyéb előzményei, kik és milyen módon álltak Széchenyi mellé, s kik fordultak ellene. Az adott reformjavaslat mennyiben járult hozzá a modern Magyarország megteremtéséhez, s mai életünkre van-e még hatása? (Bővebb információ itt: https://stadiummagazin.hu/palyazat-kozepiskolasoknak-szechenyi-istvan-reformjai/)

3. Széchenyi hite (esszépályázat) - A pályázat témája: Gróf Széchenyi István mélyen hívő római katolikus ember volt. A pályázó írja le, hogy Széchenyi István cselekedeteiben, miként mutatkozik meg a Krisztus-követő ember hite és bátorsága. (Bővebb információ itt: https://stadiummagazin.hu/palyazat-kozepiskolasoknak-szechenyi-hite/)

4. A magyar föld (esszépályázat) - A pályázat témája: A pályázó írja le, hogy miként látja a mai magyar mezőgazdaság helyzetét. A dolgozatíró eltűnődhet azon is, hogy a magyar földnek mely értékei által, s mi módon lehetünk Európa egyik legprogresszívabb nemzete.

Általános iskolásoknak szóló pályázat:

Széchenyi emlékhelyek (fogalmazás- és rajzpályázat) - A pályázat témája: Egy-egy rajz vagy fogalmazás valamelyik Széchenyi emlékhelyről. (Bővebb információ itt: https://stadiummagazin.hu/palyazati-felhivas-altalanos-iskolasoknak-szechenyi-emlekhelyek/

A legjobb pályamunkákat beküldő tanulók az értékes tárgyjutalmak mellett meghívást kapnak a nyári Stádium-táborba valamint a Széchenyi István Tudományos Diákkonferenciára is. A szakmai bírálóbizottságok által kiválasztott pályamunkák a Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlapban is közlésre kerülnek.

A pályaműveket 2021. július 15-ig kell beküldeni  a info@szechenyicsalad.hu email címre, pdf-formátumban.  

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek