Juhász Kató: A bűn útja

 

A bűnözés az emberi kapcsolatokkal együtt járó negatív jelenség. 

Mindig vannak, akik mások vagyonát, életét nem becsülik, megszegik a társadalom által elfogadott erkölcsi normákat, és bűnözővé válnak.

A rendszerváltás óta a nagymértékű munkanélküliség miatt sok család elszegényedett, kilátástalan helyzetbe került, s ez a körülmény kedvezett bizonyos bűnözési formák elterjedésének.

A káros szenvedélyeknek hódolók körében is sokan válnak bűnelkövetővé, vagy áldozattá.

A család az, mely leginkább formálja a személyiséget, és anyagi helyzete határozza meg sok esetben tagjainak későbbi érvényesülési lehetőségét.

A szegénység, a munka világából való kirekesztettség megváltoztatja az érintettek viszonyát a társadalomhoz, de gyakori, hogy a sok pénz is gátlástalanná teszi, elvakítja az embereket.

Az erőszakos bűnözés térhódítása figyelemre méltó, melyet a tehetetlenség, és a tervek, vágyak meghiúsulása okoz.

A társadalmi egyenlőtlenségek is bűnözéshez vezethetnek, éppen úgy, mint a bosszú, avagy a konkurenciaharc.

A bűnözés forrása gyakran maga a család. A hirtelen felindulás, szerelemféltés, megélhetési gondok gyakran vezetnek megoldhatatlan konfliktusokhoz.

 

A könyv célja, hogy - többségében valós történetek alapján - bemutassa a napjainkban jellemző bűncselekményeket, és ezek okait.