Virtuális tükör 2.

 

Ki lehet vajon a nő?

Egyszerre vége lett a felvételnek, Eliz még mindig megszállottként bámulta most már a semmit. Feleszmélt, kivette a lemezt, hogy tüzetesen megvizsgálhassa. Maga sem tudta mit keres, végül visszahelyezte. A telítettségjelző nullát mutatott.

 - Mi a franc, az előbb még felvétel volt rajta, most meg... - többször egymás után kivette, majd betette a cd-t, de a várt felvétel nem jelent meg többé.

 - Érthetetlen - morogta, amint egyesével kicsomagolta a lemezeket és megnézte, tartalmaznak-e valamit. Mindegyik üresnek bizonyult. Esetleg bejátszotta valahonnan a gép parancs nélkül? Méghogy magától, de honnan? Ismeretei szerint ez nem fordulhat elő.

Egyre azon gondolkodott, mit látott. Peter Anstellt bizonyosan, de ki a nő? Az életlen képen felismerhetetlenek voltak a vonásai.

Egyszerre tudatosult benne az egész.

Munkahelyének igazgatója megtámadott valakit, a földre teperte, és fojtogatta, talán meg is ölte. Eliz nem tudta túltenni magát a dolgon. Egyre az foglalkoztatta, hogyan, miképp került ez a felvétel egy originál lemezre, amelyet pillanatokkal azelőtt bontott ki.

Vajon miért nem lehet újból lejátszani?

Remegő kézzel próbálta folyamatosan előhívni a látottakat, sikertelenül. Úgy érezte, mindjárt megbolondul. Most már a feje is elkezdett fájni, felállt, kiment a fürdőszobába, és megmosta az arcát. Érezte, jólesik a hideg víz, pedig szinte reszketett. Töltött magának egy pohár konyakot, majd egy hajtásra kiitta. Járkált a szobában, közben hol a komputert nézte, hol a lemezeket. Le akart ülni a fotelbe, majdnem agyonnyomta Fredet, aki békésen szunyókált. Végül elnyúlt a heverőn, és becsukta a szemét.

Összerezzent, amikor megcsörrent a telefon.

 - Miss Handers? - szólt egy érces férfihang.

Majdnem elejtette a kagylót, megismerte orgánumáról, Mr. Anstell volt az. Valamit makogott, közben lerogyott a kerevetre.

 - Felébresztettem talán, olyan bágyadt a hangja, jól van?

 - Jól - próbált erőt venni magán - Mit óhajt?

Fenett már többször hívta  itthon a cég ügyeivel kapcsolatban, Anstell azonban még egyszer sem. Nem tudott szabadulni attól, amit azelőtt látott, kavargott benne minden. Lehet, hogy csak képzelődött?

Begolyóztam? - nyelt egyet.

 - Kisasszony, adott magának egy cd-t másolásra John? - zökkentette vissza a valóságba az erélyes tónus.

Próbált gondolkodni mit feleljen, teljesen összezavarodott. Vajon honnan tud erről?

 - Ott van még Miss Eliz?

Muszáj válaszolnia.

 - Igen adott, most fogom átvenni - nyögte végül zavartan.

 - Szeretném, ha nekem adná ide mindkét példányt, majd később megkapja tőlem Mr. Fenett. Reggel várom az irodámban, rendben van?

Eliz kipréselt magából egy rendbent. Fél perc is eltelt, mire visszatette a kagylót a helyére. Ismét hanyatt dőlt, és próbálta rendezni a gondolatait. Rohadtul fontos lehet az a lemez.

 - Meg is nézem - mondta ki hangosan, de abban a pillanatban, ahogy nyúlt érte, megállt a keze. Soha nem szegte meg  a cégnél azt az íratlan szabályt, miszerint ami nem rá tartozik, abba ne üsse bele az orrát.

Ez azért más, ráadásul itt van az eltűnt felvétel esete - morfondírozott magában.

Kinyitotta a használt műanyag tokot, kivette a cd-t. Úgy nézegette, mint aki sohasem látott hasonlót, és meg-megforgatta az ujjai között.

Mégsem. Lemásolom, aztán vissza a tartójába, holnap reggel átadom, és passz - ült a géphez - Na gyerünk. Megint megállt egy rövid ideig.

Átadja, de tényleg kinek?

A futtatás néhány percig tartott, addig elvonult a bárszekrényhez, ivott még egy fél pohár Hennessyt.

Egyszerűen nem tudta megállni, visszaült, és belenézett a tartalomba.

Ismeretlen nevek, mellettük összegek csillagokkal meg vonalakkal. Többször átnézte, közben megakadt a szeme egy soron.

Natham Seriol. Az ő neve után hét számjegy állt és egy nyíl.

Nem az a...? Szinte futva ment a társalgóban lévő dohányzóasztalig, amelyen újságok hevertek. Felvette az egyik régebbi példányt, a címlapján ez állt: "Letartóztatták Natham Seriolt a Biogonax Gyógyszer Konszern vezérigazgatóját. Fennáll a gyanú, hogy a cég tiltott hatóanyagokat alkalmazott bizonyos szerek gyártása során."

Kár volt megnéznem, mi a fenének kíváncsiskodom? - futott át rajta. Ez a lista...

Ismét megcsörrent a telefon.

 - Miss Henders, Fenett vagyok. Elkészült a másolat?

 - Igen, reggel átadom, ahogyan megbeszéltük - válaszolta szinte suttogva.

 - Nem, eljönnék érte most, ha nem zavarom - kis szünet után folytatta - nagyon fontos!

Mit válaszoljon? Ránézett az órájára, háromnegyed tíz. Hogy fontos neki, az biztos.

Fenett érezte a bizonytalankodást.

- Csak ideadja, és már ott sem vagyok - kérlelte  - kérem...

Beleegyezett, amúgy sem volt választása, nem akarta kihívni maga ellen a főnök haragját. Eliz tudta, nem laknak messze egymástól, hamar ide fog érni, pláne ha ennyire sürgős.

Legalább túl leszek ezen az egészen - nézett a cd-re.

Akkor még nem sejtette mekkorát téved.

Ismét ledőlt, bekapcsolta a tévét, de nem nézte, másutt jártak a gondolatai. Milyen összefüggés van Fenett, Anstell, a lemez és Natham Seriol között? Fenett cége - egyebek mellett - vegyi anyagokat is forgalmaz, esetleg ez lehet a kapcsolat. Elhatározta, nem kérdez semmit, amikor megszabadul végre ezektől az átkozott vacakoktól.

A televízióban egy lágy Schumann etűdöt játszottak, kezdett kiengedni. Testét, elméjét egyaránt szétzilálták az események, a relaxáció jólesően simogatta. Az andalító zenét hallgatta, nézte az ablakon játszó árnyakat, lassan lecsukódott a szeme.

 - Ne Fred, mit csinálsz? - akarta üvölteni, ahogy próbálta ellökni magától a macskát, aki teljes erejével karmolta, harapta a kezét, de nem jött ki hang a torkán.

 - Menj innen te átkozott dög! - próbálta kiáltani, ahogy fuldokolva tátogott.

Akkor meghallotta a csengetést, zihálva felült.

Csak álmodtam - futott végig a megnyugvás rajta, amikor látta, hogy a kandúr változatlanul a fotelban durmol. Felállt, még mindig szaporán szedte a levegőt.

Ismét felhangzott a türelmetlen ajtócsengő. Jézusom, ez Fenett, elaludtam - ránézett faliórára, fél hármat mutatott. Annyira igyekezett az ajtó felé, még az egyik papucsát is elhagyta.

 - Jövök Mr. Fenett - mondta, és elfordította a kulcsot.

Meglepve látta, egy idegen áll a küszöbön.

 - Miss Eliz Henders? - kérdezte a bőrdzsekis férfi.

Bólintott.

 - Bob Martens nyomozó vagyok, bejöhetek?

 

 

Folytatása következik...

 

Első rész